Nowenna 2017 – dzień 2 (27.05.2017)

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 2.

1. Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie.

2. Przeczytaj kilkukrotnie Słowo Boże, Mi 5, 1-4

„A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 
Z ciebie mi wyjdzie 
Ten, który będzie władał w Izraelu, 
a pochodzenie Jego od początku, 
od dni wieczności.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, 
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci 
do synów Izraela. 
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, 
w majestacie imienia Pana Boga swego. 
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę 
aż po krańce ziemi. 
A Ten będzie pokojem”

3. Pytania do rozważania:

• Odpowiem sobie na pytanie: Czy naprawdę wierzę, że Jezus jest Władcą
świata i że prowadzi mnie mocą Pana?

• Poproszę Pana Jezusa o światło, co jest źródłem niepokoju we mnie, co
nie pozwala mi żyć pełnią pokoju, którą On jest. Zapiszę to.

• Oddam Panu Jezusowi te wszystkie myśli, sytuacje, relacje, osoby,
które budzą mój niepokój, prosząc, aby przez Ducha Świętego, napełnił
mnie Swoim pokojem i miłością.

• Poproszę, aby uspokoił moje serce, sprawił, że poczuję się bezpiecznie.

• Poproszę Jezusa, aby schował mnie w Swoim sercu.

4. Zadanie na dziś:

Znajdź miejsce ustronne i powiedz na głos: Panie Jezu, oddaję Tobie całe
moje życie, rodzinę, wszystko, co mam i wszystkie decyzje tylko i
wyłącznie Tobie. W Twoje imię Jezu, wyrzekam się wszelkiej kontroli.
Panie Jezu Ty i tylko Ty jesteś moim Panem i Władcą. Jezu ufam Tobie.