Nowenna 2017 – dzień 4 (29.05.2017)

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 4.

1.Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie.

2. Przeczytaj kilkukrotnie Słowo Boże, J 14, 15-17

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.”

3. Pytania do rozważania:

•  Czy prawdziwie miłujesz Pana?
•  Czy zachowujesz Jego przykazania?
•  Oddaj Panu Jezusowi słabości i problemy z jakimi się borykasz w przestrzeganiu Bożych przykazań.
•  Czy znasz Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela? Czy jesteś gotowy otworzyć się na Jego działanie?

4. Zadanie na dziś:
Módl się dziś słowami przykazania miłości:
Będziesz miłował Pana Boga swego,
z całego serca swego,
z całej duszy swojej,
i ze wszystkich sił swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.