Nowenna 2017 – dzień 5 (30.05.2017)

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 5.

1. Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie.

2. Przeczytaj kilkukrotnie Słowo Boże, J 4, 10

 „Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”

3. Pytania do rozważania:

•  Jakim darem jest dla Ciebie Duch Święty. Wypisz to , co przynosi ze sobą Duch Święty:

Duch Święty to… Życie wieczne, Radość , Miłość………

•  Czego pragniesz od Ducha Świętego, czego ci brakuje, co może Ci przynieść?

•  Wzbudź pragnienie, proś, aby zalała Cię Woda Żywa.

4. Zadanie na dziś.

W ciągu dnia, w sytuacji trudnej dla Ciebie, przypomnij sobie, że prosiłeś Ducha Świętego o Jego obecność. Proś Go o pomoc.