Nowenna 2017 – dzień 8 (02.06.2017)

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 8.

1.Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie.

2. Przeczytaj kilkukrotnie Słowo Boże  Iz 44, 1-8 

” Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!
 Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie, którego wybrałem.
Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.
 Jeden powie: „Należę do Pana”,
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: „Pan”
i otrzyma imię Izrael.
Tak mówi Pan, Król Izraela
i Odkupiciel jego, Pan Zastępów:
Ja jestem pierwszy i Ja ostatni;
i nie ma poza Mną boga.
Któż jest do Mnie podobny? – Niech woła,
niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie!
Kto przepowiedział przyszłość od wieków
i to, co ma nadejść, niech nam obwieści!
Nie lękajcie się ani nie przerażajcie!
Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem?
Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie?
albo inna Skała? – Ja nie znam takiego!”

3. Pytania do rozważania:

• Bóg mówi dziś do ciebie: że jesteś dla Niego kimś wybranym i upragnionym. Masz w Nim Ojca, Wspomożyciela i Odkupiciela. Poproś Ducha Świętego, żeby pokazywał Ci Twoją wartość, godność i tożsamość wynikającą z relacji z Bogiem.

• Bóg mówi dziś do ciebie:

„Nie bój się”. Powiedz Bogu o tym, czego się boisz. Poproś Ducha Świętego, żeby przekonywał cię, że Bóg jest wszechmogący i kocha cię tak bardzo, że chce pomagać cie w każdej sytuacji, dlatego oddaj Mu kontrolę, władzę i wpływ na twoje życie i życie tych, którzy są ci bliscy.

• Bóg mówi dziś do ciebie:

że wylewa na ciebie błogosławieństwo, wylewa Ducha Świętego. Bóg chce leczyć rany twojego serca i zasypuje przepaść, jaka jest między tobą a Nim. Przybył na świat, żeby dać cie pełnię życia – Jego życie. Radość, prostotę i czystość coraz silniejszej przyjaźni. Powierzaj Duchowi Świętemu to co masz i proś, żebyś zaczął obdarzać ludzi wokół siebie taką samą miłością, jaka łączy Trójcę Świętą.

4. Zadanie na dziś:

Znajdź miejsce ustronne. Podziękuj Bogu za to, że stworzył cię tak cudownie i że chce, żebyś żył pełnią życia i szczęścia. Wyraź Mu swoją wdzięczność i radość tak, jak potrafisz.