Nowenna 2018 – dzień 3 (13.05.2018)

III dzień 13.05 niedziela

1. Wybierz na modlitwę miejsce w odosobnieniu. Uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, który jest Najwyższym Panem i Królem.

2. Przeczytaj kilkukrotnie słowo Boże Dz 1, 1-11

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.  rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.”

3. Bóg Cię wybrał. Wielokrotnie udowadniał Ci, że żyje.

 – Czy potrafisz sobie przypomnieć te momenty?

Daje ci też obietnicę, że zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym – że otrzymasz Jego moc i że będziesz świadczył o Jezusie Chrystusie. 

– Czy wierzysz w to? Co to dla Ciebie oznacza? Jakie myśli i emocje rodzą się w Twoim sercu?

4. Zadanie: Poproś Pana Boga, aby umocnił Cię w nawracaniu się, żeby otworzył Twoje serce i rozpalił wiarę i pragnienie przyjęcia pełni Ducha Świętego oraz żeby rozbudził w Tobie posłuszeństwo do pójścia tam, gdzie On zechce.