Nowenna 2018 – dzień 4 (14.05.2018)

IV dzień 14.05.2018 poniedziałek

1. Pan jest blisko Ciebie, chce mówić do Ciebie. Nastaw się na słuchanie.

2. Czytaj uważnie święty tekst, aby zrozumieć co mówi Bóg.

(Dz 1, 15-17. 20-26)

Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:

„Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: „Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego niech inny obejmie”. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak się pomodlili: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą”. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.

3. Rozważanie. Pytaj siebie: co Bóg mówi do mnie.

Wspólnota Kościoła dotknięta przez sprzeniewierzenie się powołaniu jednego z braci wybranego osobiście przez Jezusa. Judasz – miał inną wizję zbawienia, nie przyjął Chrystusa uniżonego, rezygnującego z ziemskiej chwały i nie słuchającego głosu ludu. Jego droga kończy się beznadzieją i rozpaczą. Maciej – 13-ty apostoł wybrany jakby wtórnie, losowaniem, przez ludzi ufających działaniu Pana w nich i przez nich. Według tradycji kończy swoje posługiwanie największym dowodem miłości – męczeńskim oddaniem życia.

Jeżeli wydaje Ci się, że świat i Kościół powinien być lepiej urządzony – niech droga Judasza będzie Ci przestrogą.

Jeżeli myślisz, że miejsce w którym jesteś, to tylko przypadek, pomyśl o Macieju.

Jeśli nie masz pewności do czego Pan Cię powołuje – poproś wspólnotę o modlitwę i posłanie.

4. Zadanie.

Módl się dzisiaj kiedy tylko Ci się przypomni : oto ja poślij mnie.