Nowenna 2018 – dzień 5 (15.05.2018)

V dzień 15.05.2018 wtorek

1.Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie

2. Przeczytaj kilkukrotnie Słowo Boże J 17,1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

W tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus mówi wprost, czym jest życie wieczne:

aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” Sam nie osiągnę życia wiecznego, nie “zapracuję” na nie. Jest mi to dane tylko przez Boga Ojca i Jezusa Chrystusa i tylko w Nich mogę go dostąpić. Bóg Ojciec i Jezus Chrystus mają być w moim życiu i codzienności “jedyni i prawdziwi” i na pierwszym miejscu. Poznawanie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa to skierowanie uwagi na Nich, a nie skupienie na sobie i swoich ułomnościach. To doświadczenie ich wszechmocnej Miłości, która uzdrawia, wyzwala i przez którą dzieją się w życiu prawdziwe cuda. Jest to możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu.

Zadanie: Proś Ducha Świętego, aby codziennie otwierał Cię na poznanie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa i Ich Miłości.