Nowenna 2018 – dzień 9 (19.05.2018)

IX dzień 19.05.2018 sobota

1. Stań w obecności Bożej i proś Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie

2. Przeczytaj kilkukrotnie słowo Boże:  Ps 11 (10), 4. 5 i 7

Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Pan w świętym swoim przybytku,
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą,
spod powiek śledzi synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

3.  „Twoje oblicze ujrzą ludzie Prawi”. Bóg patrzy na ciebie teraz. Z miłością obserwuje każdy twój ruch, każde działanie. Z troską wpatruje się w ciebie gdy zasiadasz do modlitwy. Pragnie ukazać ci Swoje oblicze. Chciałby byś jak Jan położył głowę na Jego piersi i usłyszał bicie Jego serca. Serca które jest wypełnione po brzegi miłością do ciebie.

W codzienności tak często stajemy w obliczu sytuacji, których nie rozumiemy, w których nie czujemy Bożej obecności i opieki; wobec przyszłości, której nie znamy i której się boimy.  W takich chwilach Jezus najbardziej pragnie byśmy przylgnęli do Niego. Przestali analizować i planować. Tylko położyli głowę na piersi Jezusa i wyszeptali z wiarą: <<Boże pokaż mi w tej sytuacji Swoje oblicze>>

4. Zadanie: Postaraj się w ciągu dnia rozpoznać momenty gdy jesteś zdenerwowany, gdy stajesz wobec niezrozumiałej lub stresującej sytuacji. Daj sobie prawo by zamknąć na chwilę oczy i wyszeptać: <<Pokaż mi Panie Swoje oblicze>>.