Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 4

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 4.

1.  Stań w obecności Bożej i proś aby ta modlitwa była na większą chwałę Bożą.

2. Czytaj Słowo Boże jako skierowane dzisiaj właśnie do Ciebie.
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów*.
Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty».
 3 «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». 4 «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu,
aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» – powiedział Paweł. 5 Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali
( Dz 19,1-6 )
 Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? 32 Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę,
a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. 33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli.
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».
(J 16,31-33)
3. Rozważaj co Bóg mówi.
     Dzisiaj Słowo Boże mówi o tym kim jest uczeń Chrystusa.
  • nawrócenie i wiara to dopiero początek
  • słuchanie Jezusa pozwala wracać na drogę pokoju.
  • ale Jezus chce dać nam udział w Swoim Życiu, w Jego synowskiej relacji z Ojcem co jest możliwe tylko w Duchu Świętym.

4.  Jeżeli chcesz stawać się uczniem, a nie tylko być ” jakimś ”
wołaj z całego serca i z głębi swej niemocy
wołaj wśród ucisków życia codziennego
wołaj przynajmniej tak jak byś błagał o zdrowie w śmiertelnej chorobie:                         DUCHU ŚWIĘTY BOŻE PRZYJDŹ !

Uczyń we mnie Swe mieszkanie
Żyj we mnie Jezu,
Abba, Tato …