Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 5

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 5.

1. Stań w poczuciu Bożej obecności.
Oddaj  czas tej modlitwy całkowicie Duchowi Świętemu.  Poproś żeby otwierał Cię na przyjęcie słowa Bożego.
Wyraź tak jak potrafisz, jak bardzo pragniesz uzdrawiającego dotknięcia Jezusa. Zapragnij wypełniania Jego woli i Jego planu na Twoje życie właśnie teraz i we wszystkim z czym przychodzisz na tą modlitwę.
2. Przeczytaj dzisiejszą ewangelię: (J 17,1-11). Zatrzymaj się chwilę nad tymi słowami Jezusa, które w szczególny sposób Cię poruszają.
3. Jezus ma władzę od Ojca, żeby już dzisiaj dać Ci życie wieczne. Już dzisiaj chce, żebyś poznał Boga i zobaczył Jego obecność we wszystkim co Cię dotyka  i z czym się zmagasz.
– Proś o światło Ducha Świętego żeby zobaczyć i zrozumieć Boży plan w Twoim cierpieniu i bólu, który teraz Mu przynosisz.
– Jezus oddaje Chwałę Ojcu, wypełniając Jego plan całym Swoim życiem. Nie kwestionuje Swojej drogi, nie podważa Swojego cierpienia, jest bezwzględnie oddany i posłuszny woli Ojca. Postaraj się przyjąć to co teraz Swoim przykładem pokazuje Ci Pan. Przeproś Boga za momenty zaślepienia, zniechęcenia i za tworzenie własnych, wygodnych, mniejszych i większych planów na życie.
– Jezus, najwyższy kapłan jest Twoim pośrednikiem u Ojca. Oddaj mu teraz jeszcze raz całe Swoje życie. On nigdy nie traci w Ciebie wiary i nieustannie się za Tobą wstawia. Podziękuj za łaskę dzisiejszej modlitwy. Uwielbij Ojca, Jezusa i Ducha Świętego tak jak podpowiada Ci teraz serce.
4. Zadanie – poświęć parę chwil na to, żeby odpocząć w Jezusie. Nic już nie rozważaj ani nie analizuj. Przez ten czas zatop się tylko w Jego obecności i w świadomości, że jesteś Jego własnością.