Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 6

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 6.

J 17. 11b-17.
1. zachowaj ich w Twoim imieniu.
Pan dał nam łaskę życia pod Nowym Przymierzem,
obietnice Boże się wypełniły, Duch Święty mieszka w nas.
Jako Ciało Chrystusa , każdy z nas ma na imię JEZUS,
w Jego imię wykonujemy dzieła Ojca.

2. Aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
Jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich w Chrystusie,
Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie.
Owocem zaś Ducha jest radość. Mam radość , ponieważ
Duch Święty jest we mnie . Nie ważne są moje odczucia,
moje emocje – one się zmieniają , Słowo zaś Pana trwa na wieki,
Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.
Bardziej wierzę Słowu niż moim wrażeniom- Duch Święty spoczywa
na mnie.

3. Słowo Twoje jest prawdą .
Zmieniam swój umysł napełniając się Jego Słowem , które ma moc,
które wyzwala . „Prawda was wyzwoli „, „Duch Św. doprowadzi was do całej prawdy”, a Prawda jest taka, że Bóg jest miłoscią i nie ma w Nim żadnej ciemności ,w Nim nie ma żadnej choroby, lęku , zniewolenia .

4. Dziękuję Ci , Duchu Św., że wybrałeś mnie na swoje mieszkanie, napełniasz radością i wyzwalasz.
Dziękuję Ci, Obietnico , że doprowadzasz mnie do całej prawdy o Ojcu, dla którego jestem umiłowanym dzieckiem Bożym , dziedzicem Królestwa .
Dziękuję Ci , że pomagasz mi widzieć w innych oblicze Ojca przez Jezusa Chrystusa.

5. Zadanie .
Poproś Ducha Św, aby jeszcze głębiej objawił miłość Ojca, dał większe zrozumienie, kim jestem w Chrystusie . Kilka razy stań dziś w obecności Ojca mówiąc do Niego, dziękuję ci ,że jestem Twoim dzieckiem