Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 7

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 7.

1. Proś o Ducha św., aby odnowił i przemienił twoje życie, o otwartość na działanie Ducha św i o odwagę.
2. Przeczytaj uważnie Słowo Boże
J 17, 20-26
Pomódl się do Ojca słowami Jezusa:
„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.”
3. Zastanów się:
– Czy jesteś świadkiem Jezusa w świece?
– Czy twoje czyny świadczą o twojej jedności z Jezusem?
– Czy przekazujesz miłość Boga swoim bliskim i ludziom, których spotykasz w swoim życiu?
– Czy jesteś świadomy, że Jezus podzielił się z tobą swoją chwałą, że masz w niej uczestnictwo?
4. Zadanie
Dzisiaj módl się o jedność w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twojej wspólnocie oraz w Kościele. Ucz się jedności od Jezusa.
Miej oczy szeroko otwarte, tam gdzie dziś jedność będzie zagrożona wnieś w tę sytuację Bożą obecność i świadectwo bycia świadkiem jedności.