Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 8

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 8.

Dz 25,13-21,Ps 103, J 21,15-19

1. Dz 25.22- ” chciałbym i ja posłuchać tego człowieka „.
Wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś co się słyszy , jest Słowo .
Nie wszystko , co dochodzi do moich uszu jest z Ducha .
Napełniam się Słowem, które pochodzi z ust Bożych, aby to Duch Święty przemieniał moje myślenie i działanie, a nie świat . Odsuwam się od próżnego gadania , aby ono nie zaciemniło mi Prawdy. Chcę słuchać tych, którzy budują moją wiarę , dodają nadziei i przynaglają do większej miłości. Wiem,że przez nich przemawia Duch Święty. Za Św. Pawłem mówię: ” wszystko inne uznaję za śmieci”.

2. Ps 103.3 – ” On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby”
Jednym z imion Bożych jest Jahwe Rapha – ” Ja Pan, twój Lekarz”
On nie tylko leczy moją duszę, zajmuje się również moim ciałem.
Kiedy trędowaty przystąpił do Jezusa , powiedział : ” jeśli chcesz , możesz mnie oczyścić „. Na to Pan odpowiedział : CHCĘ. W tym jednym słowie mieści się cała , nieskończona dobroć Boga , Jego wielkie współczucie .
Bóg chce mojego uzdrowienia, nie ma w Nim jakiegoś „ale”, jakiegoś „jeśli”, jakiegoś warunku, który muszę spełnić – „ŁASKĄ zbawieni jesteście”, ” Ja , Pan , CHCĘ być twoim lekarzem ” ( Wj 15.26 tłum. w Biblii Tysiąclecia)
Duchu Święty , który doprowadzasz nas do całej prawdy, daj mi pełne zrozumienie miłości i dobroci Ojca , który chce być moim lekarzem.

3. J 21. 15-19
” Panie, Ty wszystko wiesz”
Gdy staję do modlitwy, nie chcę mówić , chcę być otoczony ciszą , usłyszeć Jego. Ty wszystko wiesz, WSZYSTKO wiesz. Wiesz, że jeszcze kocham Cię za mało , jeszcze za mało dostrzegam Ciebie w innych , jeszcze za mało daję siebie. Słowa Piotra ” Ty wiesz ,że Cię kocham” stają się dla mnie wyzwaniem , aby kochać tych, których nie lubię, z którymi mi nie po drodze , którzy wyzwalają we mnie negatywne emocje. Za to Pan mówi do mnie : wiesz, że cię kocham . Nie mówi :nie zasługujesz na moją miłość , nie jesteś jej wart, chociaż jest to prawda.
Mówi : kocham cię pomimo wszystko , pomimo twojej przeszłości , teraźniejszości i przyszłości. Pan mówi : choćby twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją .

4. Zadanie.
Od dziś bardziej uważam na wypowiadane słowa oraz na to, czego słucham.
Duchu Święty, stawiaj na mojej drodze życia ludzi , którzy wypowiadają słowa Boże i żyją według nich.
Objawiaj mi coraz większe poznanie miłości Ojca , którą okazał nasz Pan Jezus Chrystus poprzez uzdrawiającą moc Jego słów.
Uzdolnij mnie do pokornego przyjęcia i wypełniania słów Pana: ” a tym , którzy uwierzyli te znaki towarzyszyć będą , (…) na chorych kłaść ręce będą, z ci powrócą do zdrowia „.