Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 9

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 9.

1.Proś Ducha Świętego, aby Cię otwierał na Słowo Boże, uzdalniał do stawania w prawdzie, w Bożej obecności.

2. Przeczytaj uważnie Słowo Boże
J 21, 20-25
Wyobraź sobie ucznia, którym spoczywa na piersi Jezusa. Trwa w bliskości z Nim.
3. Zastanów się:
– Jaka jest Twoja relacja z Jezusem?  Co możesz powiedzieć o swojej bliskości z Nim?
– Czy ufasz Jezusowi i Jemu powierzasz przyszłość swoją i bliskich?
– Jak odbierasz wezwanie „Ty pójdź z Mną”? Czy zawsze chodziłeś za Nim? Z czego należało by zrezygnować, aby nie stracić kontaktu z Nim?
– Czy chcesz być świadkiem Jezusa, aby inni mogli być w bliskości z Nim?
4. Zadanie na dziś
Na nowo zaproś Jezusa do swojego życia. Proś o dar zażyłej więzi z Nim. Jeśli to możliwe we wspólnocie z innymi módl się o wylanie Ducha Świętego na Ciebie, bliskich, cały  Kościół i świat.