Jak się przygotować?

Z racji kolędy w parafii,  zapisy na modlitwę wstawienniczą zostały wstrzymane.

Ważnym elementem przygotowania jest podjęcie regularnej osobistej modlitwy, w której należy przedstawiać Bogu swoje potrzeby, w szczególności te zranienia i zniewolenia, które już się ujawniły, a także prosić Ducha Świętego o jeszcze głębsze poznanie swego serca i o uzdrowienie go.

Warto czytać i rozważać Słowo Boże, zwłaszcza fragmenty mówiące o miłości i potędze Boga, o uzdrowieniach i uwolnieniach, których dokonywał Jezus, opis męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Jeśli to możliwe, należy przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i jak najczęściej przyjmować Komunię św.

Przygotowaniem do modlitwy wstawienniczej powinna być swego rodzaju rewizja życia. Należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • jaka jest moja obecna sytuacja życiowa?
 • na czym polega problem, z którym przychodzę i jak długo on trwa?
 • czy mogę wskazać na jakieś moje trudne, bolesne doświadczenia, które silnie na mnie wpłynęły?
 • jakie uczucia dominują w moim życiu?
 • czy noszę w sobie uczucie żalu i nieprzebaczenia?
 • czy przeżywam jakieś lęki, stany depresyjne, nerwice?
 • jaka jest moja relacja z Bogiem i jaki jest mój obraz Boga?
 • co myślę o sobie samym?
 • jakie są moje relacje z bliskimi?
 • czy już modlono się nade mną wstawienniczo w tej sprawie?
 • czy mój problem był konsultowany z psychologiem lub terapeutą?
 • czy prowadzę regularne życie sakramentalne, czy mam stałego spowiednika lub kierownika duchowego?
 • jak wygląda moja modlitwa osobista?
 • czy należę do jakiejś wspólnoty formacyjnej lub modlitewnej?

Uwaga!
Poszukujemy księży chętnych do posługi i prosimy o modlitwę w tej intencji.
«Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo» (Łk 10, 2)

KONTAKT