Szkoła Modlitwy

Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.
(św. Teresa z Kalkuty)

Zapraszamy na sesje Szkoły Modlitwy. Są to comiesięczne spotkania formacyjno-modlitewne. W tym roku na kolejnych sesjach podejmujemy temat modlitwy słowem Bożym, jednak każde spotkanie stanowi jednocześnie odrębną całość.

Najbliższa sesja :

W programie:

  • film
  • konferencja
  • modlitwa słowem Bożym przed Najświętszym Sakramentem
  • praca w małych grupach
  • Msza św.

Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, doświadczenia, przynależności do wspólnot czy ruchów.
Liczba miejsc ograniczona.

Warto przeczytać