Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego dzień 1

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Propozycja modlitwy osobistej – dzień 1.

1. Wybierz na modlitwę miejsce w odosobnieniu. Uświadom sobie, że stoisz przed Bogiem. Wzywaj Jego Imię.

2. Przeczytaj Słowo Boże:
Rz 12, 9-16b

3. Pan Bóg wzywa do miłości szczerej, bezinteresownej, do życzliwości, szacunku, gorliwości, cierpliwości, gościnności, szczodrobliwości, empatii, wybierania dobrego.
– Czy jestem wytrwały w modlitwie?
– Czy podejmuję służbę?
– Czy jest osoba, którą ciężko mi w pokorze pokochać?
Jeśli tak to powiedz Jezusowi, że jesteś słaby i potrzebujesz Jego miłości, obecności i pomocy w tej sytuacji, bo tylko On jest ratunkiem i Zbawicielem. Podejmij decyzję zmiany swojego życia i proś Ducha Świętego, aby Cię uzdrowił i odmienił.
– Czy czuję się skrzywdzony, zraniony, odrzucony, opuszczony? Wyznaj Jezusowi, jak bardzo potrzebujesz, żeby On Cię przytulił, pocieszył, przekonał o Jego obecności. Wyznaj, że On jest Panem i Zbawicielem i że chcesz bez reszty pójść za Nim. Wzywaj Ducha Świętego, by Cię ogarnął miłością, radością, uzdrawiał, uwalniał i prowadził drogą nawrócenia i służby.

4. Zadanie: Wypowiem lub zaśpiewam modlitwę uwielbienia, będę wysławiać Imię Pana, głosić, że jest moją mocą, zbawieniem, że nie muszę się już lękać, że Bóg czyni wzniosłe rzeczy, że jest cały czas ze mną.
Wyobraź sobie, że obok Ciebie stoi Maryja. Razem z Nią wypowiedz słowa:

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”