Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

herb

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Diecezja nasza, która z każdym rokiem staje się liczebnie większa, ma ciągle za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach. Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Wielka Nowenna Maryjna

Zapraszamy do włączenia się w dzieło modlitewne, które nazwaliśmy Wielką Nowenną Maryjną. Począwszy od 25 marca br. podejmujemy codzienną modlitwę różańcową (lub inną stałą modlitwę do Matki Bożej) w intencji wynagradzającej za grzechy i o otwartość na dzieła Boże, do których On zechce nas wezwać. Modlitwa będzie trwać 9 miesięcy, a więc do 25 grudnia.

Modlitwę można podjąć indywidualnie lub jako wspólnota (np. każdy członek wspólnoty modli się jeden określony dzień w tygodniu).

Oby Jezus zrodził się w naszym życiu, tak jak to się stało mocą Ducha Świętego w życiu Niepokalanej.

M-B-Częstochowska

Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie

Nasza Diakonia będzie prowadzić modlitwę na rozpoczęcie Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (Jasna Góra, 23-25.02) w intencji wszystkich uczestników i całego Ruchu w Polsce i na świecie. Zapraszamy wszystkich do duchowego włączenia się w tę modlitwę (zwłaszcza 23.02 w godz. 19.30-20.30). Powierzając się wstawiennictwu Maryi, prośmy o obfite wylanie Ducha Świętego!