Skrzynka intencji

Wszelkie inne intencje modlitewne można przesyłać na adres mailowy:
intencje@diakoniamodlitwy.pl
Proszę podać imię osoby i krótki opis problemu.

W sprawach tych podejmiemy codzienną modlitwę.